Spremna beseda h knjigi ‘External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS), Prof. Dr. Petar Nikolovski, Eng. Arh.

Spremna beseda h knjigi ‘External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS), Prof. Dr. Petar Nikolovski, Eng. Arh. Z veseljem sem pristal na recenzijo pričujoče knjige priznanega strokovnjaka dr. Petra Nikolovskega, izrednega poznavalca toplotno izolacijskih fasad, z najverjetneje najdaljšim staležem vrhunskega strokovnjaka na tem področju v naši nekdanji skupni državi. V veliko veselje mi je bilo pregledovati…

Ekonomična debelina toplotne izolacije v ovoju stavbe

Ekonomična debelina toplotne izolacije v ovoju stavbe   Toplotna izolacija je še vedno najpomembnejši in predvsem stroškovno najbolj učinkovit način varčevanja z energijo. Minimalna debelina toplotne izolacije, ki je predpisana s standardi, pravilniki ali zakoni, v nobenem obdobju ni bila osnova za najbolj ekonomično izbiro debeline toplotne zaščite. Vedno je bilo na srednji in daljši rok bolj ekonomično graditi z debelejšimi sloji toplotne…

S pomočjo hladnih premazov so strehe hladne tudi poleti

S pomočjo hladnih premazov so strehe hladne tudi poleti   Za klimatske pogoje, ki vladajo v Sloveniji, številne, ne le poslovne stavbe, porabijo dandanes več energije za ohlajevanje, kot za ogrevanje, kar je bilo za naše geografske širine še do nedavnega nepredstavljivo. Poraba energije za hlajenje raste hitreje kot energija, ki jo namenjamo ogrevanju notranjih prostorov v zimskem obdobju.…

Pomembnost toplotnih izolacij v primerih novogradenj in obnov

Pomembnost toplotnih izolacij v primerih novogradenj in obnov   Energija, okolje in človeštvo Z okoljem je človek že od nekdaj slabo ravnal, čeprav se je problemov onesnaženja zavedal zgodaj, saj sta že grška filozofa, kot sta Platon in Aristotel, opozarjala na prekomerno krčenje gozdov. Erozijo zemlje je povzročala intenzivna sečnja lesa za izdelavo tovornih in bojnih ladij. Zaskrbljenost o količini razpoložljivih virov je…

Ekonomična debelina slojev toplotnih izolacij v kontaktno-izolacijskih fasadah obodnih sten

Ekonomična debelina slojev toplotnih izolacij v kontaktno-izolacijskih fasadah obodnih sten   Vpliv družbe na okolje je vse intenzivnejši, kar vzbuja povečanje ozaveščenosti in nakazuje potrebo po varčevanju z energijo in varovanju okolja. Ekonomija in svetovno gospodarstvo sta od začetka industrijske revolucije do sedaj slonela na relativno poceni energiji, surovinah in drugih virih. V 21. stoletju…

Foreword to the book ‘External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS)’, Prof. Dr. Petar Nikolovski, Eng. Arh.

Foreword to the book ‘External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS)’, Prof. Dr. Petar Nikolovski, Eng. Arh. I was glad to accept the invitation to review this exceptional book, written by a renowned expert Dr. Petar Nikolovski, a thermal insulating facades expert, with probably the longest experience of a top expert in this field in our…