Fazno spremenljive snovi (PCM) in njihova uporaba v stavbah

Vse pogosteje opažamo, da je v poletnih mesecih brez uporabe klimatskih naprav v novejših stavbah neprijetno vroče. Za to obstaja vrsta razlogov, pri čemer je eden izmed njih zagotovo nezadostna toplotna kapaciteta konstrukcijskih sklopov. Ena rešitev problema je uporaba fazno spremenljivih snovi, znanih tudi pod okrajšavo PCM (angleško Phase Change Material). Z njimi povečamo toplotno…

Izolacije ovoja stavb in njihov ogljični odtis

Izolacije ovoja stavb in njihov ogljični odtis   Najpogosteje je prikazana razlika med posameznimi toplotnoizolacijskimi materiali v navajanju vpliva na okolje izključno po enoti mase samega proizvoda, redkeje po enoti mase na prostornino, pri tem pa je spregledano dejstvo, da so mase in vrednosti toplotne prevodnosti teh materialov izredno različne, kar močno vpliva na stopnjo potenciala globalnega segrevanja, ki ga povzroča…

Vakuumsko izolacijski paneli – najučinkovitejša toplotna izolacija

Vakuumsko izolacijski paneli – najučinkovitejša toplotna izolacija   Večini konstrukcijskih sklopov zunanjega ovoja stavb se zaradi novih zahtev po varčevanju z energijo močno povečuje debelina; tako debelina tridesetih in več centimetrov v fasadi, strehi ali tleh stavbe ni nič neobičajnega. Zelo varčne stavbe zahtevajo toplotno prehodnost celo pod 0,10 Wj(m2K), kar ob uporabi običajnih toplotno izolacijskih materialov pogojuje najmanj 30 cm, pogosto pa kar…

Izredno učinkovita srebrno-siva izolacija

Izredno učinkovita srebrno-siva izolacija   Neopor®, nov toplotno-izolativni material in naslednja stopnja v razvoju ekspandiranih polistirenov, je še bistveno bolj učinkovit od sedaj znanih izdelkov, saj omogoča enako toplotno izolativnost ob znatno tanjših slojih, manjši porabi surovin, manjši potrošnji energije za pridobivanje, proizvodnjo in distribucijo ter tudi manjši vpliv na okolje.