Hrup vetrnih elektrarn in mogoči vplivi na življenjsko okolje: mednarodni znanstveni posvet, Ljubljana, 15. 1. 2020

Hrup vetrnih elektrarn in mogoči vplivi na življenjsko okolje: mednarodni znanstveni posvet, Ljubljana, 15. 1. 2020 Mednarodni znanstveni posvet z naslovom Hrup vetrnih elektrarn in možni vplivi na življenjsko okolje, ki je bil 15. 01. 2020 v Ljubljani, je organiziralo Slovensko društvo za akustiko (SDA) v sodelovanju s Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo Univerze v…

Izbor gradbenih proizvodov v konstrukcijskih sklopih stavb: zdravstveni in varnostni vidik

Izbor gradbenih proizvodov v konstrukcijskih sklopih stavb: zdravstveni in varnostni vidik V današnji načrtovalski praksi pa se pogosto zgodi, da vgrajujemo GP, ki vsebujejo zdravju in okolju nevarne snovi, ki se emitirajo iz GP tekom celotnega življenjskega cikla. Univerzitetni učbenik je namenjenštudentom in vsem ostalim deležnikom graditve stavb z osveščanjem končnim uporabnikom GP. Informacije imajo…

Creating healthy and sustainable buildings: an assessment of health risk factors

Creating healthy and sustainable buildings: an assessment of health risk factors Pri založbi Springer je v odprtem dostopu izšla znanstvena monografija doc. dr. Mateje Dovjak z naslovom Creating healthy and sustainable buildings: an assessment of health risk factors. Več o knjigi lahko izveste na tej povezavi, kjer si knjigo lahko tudi prenesete: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-19412-3 Znanstvena monografija…